Omslag till Vila ditt huvud

Vila ditt huvud

Sigvard Läth


Publicerad: 2023

Pris: 100 kr

Genre: Poesi

Språk: svenska

Sidantal: 68

Format: 135x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-527-5850-2

Beställningsadress:
Sigvard Läth
sigvard.lath@gmail.com
Solskensvägen 15, 5tr
146 46 Tullinge

Telefon: 070-4413070

Döden är en ny fas inget slutgiltigt.

Det handlar om det slutgiltiga,
det som till slut når oss alla. 
Men det handlar också om livet,
romantiken och de mystiska delarna
av vårt universum.