Omslag till Lisa – ett liv

Lisa – ett liv

Lars Wiklund


Publicerad: 2013

Språk: svenska

Sidantal: 226

Format: 135x206 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 978-91-637-3543-1

Beställningsadress:
Lars B Wiklund
larwik@telia.com

Denna bok har skrivits av pappan till en dotter som tar sitt liv vid 37 års ålder efter många års psykiskt lidande. Texten skrevs från början som ett medel att bearbeta sorgen och traumat efter dotterns bortgång och har nu omarbetats så att den blivit tillgänglig i bokform.

Boken beskriver barndomen, ungdomen och vuxenlivet för en kvinna som hade en problematik som bottnade inom autismspektrat och där den psykiatriska vården saknade förmågan att komma till hjälp. Det är en bok som avser att öka förståelsen för dem som inte passar in och vill öppna upp en diskussion om hur vården skall bemöta och behandla sina svåraste patienter och hur den ska kommunisera med anhöriga och ge dem uppskattning för deras insatser.