Omslag till Och plötsligt finns bara minnet kvar

Och plötsligt finns bara minnet kvar

Lars Inge Widlund


Publicerad: 2019

Pris: 200 kr

Genre: Essä

Språk: svenska

Sidantal: 172

Format: 125x200 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-7910-761-1

Beställningsadress:
Lars Inge Widlund
inge.widlund@telia.com

Detta är paradoxen: ett försvinnande sker plötsligt och brutalt, förlusten och saknaden känns med all den styrka en frånvaro kan besitta, men trots den skriande tomhet vännen lämnat efter sig så fylls den så småningom med en närvaro, en vän som man fortfarande kan ha en dialog med. Med vårt minne återskapar vi de människor vi förlorat.