Omslag till Oroliga tider

Oroliga tider

Evert Kvarneke


Publicerad: 2016

Pris: 45 kr

Genre: Novell

Språk: svenska

Sidantal: 196

Format: 125x200 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-981909-2-2

Förlag: Håkanssons förlag

Beställningsadress:
Evert Kvarneke
kvarneke49@gmail.com
Ëkarydsvägen 20
385 97 Söderåkra

Telefon: 070-986 855

Oroliga tider innehåller fem berättelser som har beröringspunkter med varandra. I novellen Ån är Thomas såvitt han vet enda kontakten mellan sin mor och omvärlden. Samtidigt som han försöker nå fram till henne brottas han med de händelser som gjorde att hon en gång isolerade sig. I novellen Sommarmärke begår unge Tim misstaget att involvera sig i kriminell verksamhet och får ett uppdrag som får oanade konsekvenser. En djup vänskap uppstår mellan konstnären Olof och den av förluster och osämja prövade bonden Victor i novellen Att hänga på gärdsgården. Judy är länsantikvarie och får ett tips om en överträdelse som pågår vid ett grävjobb för ett nytt bostadsområde. I samlingens sista novell Viskleken, möter läsaren Lily och vad hon inte räknade med skulle bli följden av hennes intresse för avlyssning och avslöjanden.