Omslag till Sista uppsatsen

Sista uppsatsen

Kurt Pålsson


Publicerad: 2017

Genre: Skönlitteratur

Språk: svenska

Sidantal: 350

Format: 125x200 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 978-91-978175-3-0

Förlag: Förlag Blåsberget

Beställningsadress:
Förlag Blåsberget
blasberget@gmail.com
Esplanaden 110
136 70 Vendelsö

»Järnvägsstationen ser annorlunda ut idag. En ny byggnad, kallad Resecentrum, har ersatt den gamla. Busstationen har blivit parkeringsplats. Det är där jag som 13-åring för första gången stiger av bussen med en nyinköpt resväska i handen, gråspräcklig med svarta läderskydd i hörnen.»

Anders Leek är en del av den begåvningsreserv som samhället försöker suga upp under sin snabba omdaning på 1950-talet. Som den förste i sin släkt ges han chansen att läsa vidare efter folkskolan. 
 Romanen spänner över hans tonår i en medelstor svensk stad, över realskola och gymnasium fram till mitten av 1960-talet, och hans försök att ömsom anpassa sig till, ömsom ställa sig utanför sitt nya sammanhang. 
 Mest dominerar hans existentiella våndor: rädslan för döden, den inre rotlösheten, längtan efter kärlek och vad han vill med sitt liv. Ja, sådana känslor och tankar som vi återvänder till.