Omslag till Sions hemlighet <br>Del VI

Sions hemlighet
Del VI
Förlossning från Sion

Björn Svedinger


Publicerad: 2018

Genre: Livsåskådning, Andlig utveckling, Filosofi & Religion

Språk: svenska

Sidantal: 124

Format: 170x240 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-984984-3-1

Beställningsadress:
Björn Svedinger
bjorn@svedinger.net

På väg till Guds rike. Med bibelns berättelser som förebild skildrar Sions hemlighet en resa till Guds närvaro på Sions berg i ett himmelskt Jerusalem. Skildringen är strukturerad i fem delar med beskrivning av resan, vistelsen på Sion och en födsel ut från Sion samt effekter av att Guds rike tränger fram. Den första delen Rethinking Kristendom ger en bakgrund till resans motiv att söka en förnyelse av kristen tro.
  Denna fjärde del Förlossning från Sion ger underlag för samtal och studier om ett synligt genombrott av Guds rike med upprättelse av Guds Israel, Liv från död och en förlossning av Guds kärlek. Allt detta ryms i den framtid och det hopp som Jesus lyfter fram i sin bön:
     Fader vår ... Tillkomme Ditt rike! 

Jesus bön om Guds rike rymmer ett oändligt antal aspekter som på olika sätt svarar mot en längtan som ytterst handlar om Guds närvaro. Det riket finns redan på Sion och växer där likt ett barn under graviditet tills det en dag är redo att födas ut. Det kristna budskapet inbjuder oss att komma dit och se med egna ögon.