Omslag till Sions hemlighet <br>Del I

Sions hemlighet
Del I
Rethinking Kristendom

Björn Svedinger


Publicerad: 2018

Genre: Andlig utveckling, Filosofi & Religion

Språk: svenska

Sidantal: 132

Format: 170x240 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-984984-0-0

Beställningsadress:
Björn Svedinger
bjorn@svedinger.net

På väg till Guds rike. Med bibelns berättelser som förebild skildrar Sions hemlighet en resa till Guds närvaro på Sions berg i ett himmelskt Jerusalem. Skildringen är strukturerad i fem delar med beskrivning av resan upp till Sion, vistelsen på Sion och en födsel ut från Sion samt effekter av att Guds rike tränger fram.
   Denna första del Rethinking Kristendom ger en bakgrund till resans motiv att söka en förnyelse av kristen tro. Den ger också underlag för samtal och studier om vad kristen tro och kristendom är, utifrån en värdering som visar på behovet av förnyelse med mål om en förnyad gudsrelation och Guds personliga närvaro. Detta mål är en del i den framtid och det hopp som Jesus lyfter fram i sin bön:
     Fader vår ... Tillkomme Ditt rike!
  Jesus bön om Guds rike rymmer ett oändligt antal aspekter som på olika sätt svarar mot en längtan som ytterst handlar om Guds närvaro. Det riket finns redan på Sion och växer där likt ett barn under graviditet tills det en dag är redo att födas ut. Det kristna budskapet inbjuder oss att komma dit och se med egna ögon.