Omslag till En resa som ännu inte har tagit slut

En resa som ännu inte har tagit slut

Talal Imam


Publicerad: 2020

Genre: Integration

Språk: Svenska / Arabiska

Sidantal: 180

Format: 146x206 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-88215-10-9

Beställningsadress:
Talal Imam
talal_imam@hotmail.com

Telefon: 070-774 28 75

Det svenska samhället blir alltmer multikulturellt. Vad är utmaningarna? Vad görs för att möta dessa utmaningar samt hitta lösningar som kommer hela samhället till gagn? Vilka är orsakerna till migrationen? Vilka är de tre faser en nyanländ passerar i sin integrationsprocess? Vilka är de hinder en nyanländ kolliderar med? Vilka åtgärder och aktiviteter, riktade mot familjer, elever och lärare ska göras för att påskynda integrationsprocessen? Varför detta gap mellan nyanlända och en del svenska institutioner? Vilka strukturella förändringar drabbar en invandrarfamilj i det nya landet? Vem bär ansvaret för en fördröjd, om inte totalt misslyckad integration? 
Författaren i denna boken försöker svara på dessa och andra frågor. Detta i hopp om att boken kommer att hjälpa både nyanlända och de som jobbar inom det offentliga, privata sektorn i Sverige och som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med de nyanlända. Så som de som jobbar i skolan, på arbetsförmedlingen, inom socialtjänsten, inom polisen, i civilsamhällsorganisationerna och även politiker. 
Resan är inte slut, kommer inte heller att ta slut. Visserligen har man kommit fram till det nya landet men, resan för att uppnå kunskap, idéer och nya värderingar fortsätter.