Omslag till Sådan är vår tradition

Sådan är vår tradition

Yvonne Domeij


Publicerad: 2018

Pris: 100 kr

Genre: Biografier & Memoarer

Språk: svenska

Sidantal: 48

Format: 110x178 mm

Utförande: Limbunden

ISBN: 978-91-639-5615-7

Beställningsadress:
Yvonne Domeij

Telefon: 0704-53 01 99

Sådan är vår tradition bygger på en sann historia som jag upptäckt av en slump. Jag mötte en man som inte lik­nade sina föräldrar. Spontant frågade jag: Är det verkligen dina för­äldrar? Jag fick då veta att han och hans syskon förts bort från sina ­mödrar och slutligen hamnat i Sverige. ­Berättelsen skrev jag till hans barn och barnbarn i Sverige.