Poesi på en dag 2023

Omslaget är i år gjort av Författares Bokmaskin. 
Omslagsbild: Mari Dein

Vinnare av tryckning av egen diktsamling blev Valentina Vanilledoff

Klicka på orange linjen för bilder från kvällen.

Läs hela boken Poesi på en dag 2023 [pdf]

Omslaget är i år gjort av Författares Bokmaskin. 
Omslagsbild: Mari Dein

Vinnare av tryckning av egen diktsamling blev Valentina Vanilledoff

Klicka på orange linjen för bilder från kvällen.
Omslaget är i år gjort av Författares Bokmaskin. 
Omslagsbild: Mauricio Graici.

Vinnare av tryckning av egen diktsamling blev Lena Öberg

Klicka på orange linjen för bilder från kvällen.
Vinnare av tryckning av egen bok blev Ishan Kutlu.
Omslag: Akvarell föreställande rundjur på Nastastenen, Närke, av konstnär Kjertin Krantz  www.kjerstinkrantz.se

Klicka på orange linjen nedan för mingelbilder.