Bilder i produktionen

Vi behöver alla bilder digitalt
Har du pappersoriginal kan du scanna själv eller lämna dem för scanning hos oss.
 
Om du väljer att scanna bilderna själv:
Upplösning färg och gråskalebilder: 200–300 dpi. Se till att scanna svartvita bilder i gråskala (Ej RGB). Färgbilder kan scannas som RGB eller CMYK.
Bilder som består av enbart svart och vitt, dvs utan gråtoner, scannar du som streckbild (bitmapp). Du behöver då högre upplösing: 800–1200 dpi. Vid scanning av text eller tunna linjer, ställ in den högre upplösningen. Kan du inte ställa in upplösning välj ”hög kvalitet” eller motsvarande i scannerprogrammet. Uppgifterna om upplösning gäller då bilden mäter den storlek den ska ha i den färdiga boken, ska bilden förstoras behövs högre upplösning. Om du har scannat bilder i formatet Jpg, jpeg: när du sparar bilden kommer det ofta upp en ruta för storlek på bild, se till att du drar reglaget till maximum. Bilden minskar annars i upplösning. (Vissa lågupplösta bilder kan fungera ändå i tryck. Låt oss titta på bilden innan du kasserar den.)

Digitalkamera
Använder du digitalkamera måste du ställa in hög upplösning/ kvalitet redan när du fotograferar. Ställ gärna in att kameran ska använda AdobeRGB som färgomfång istället för sRGB, som oftast är default.

Bildkostnad i tryck
Svartvita bilder eller bilder i gråskala innebär inga extra tryckkostnader. Begär offert för färgtryck i inlagan. Färgomslag är inräknat i prislistan.
Bildrättigheter
Om du använder andras bilder behöver du tillstånd från fotografen/illustratören eller de som har kopieringsrätten, t.ex. en bildbyrå.

Läs mer om bildrättigheter

Upphovsrätten för bilder med verkshöjd gäller 70 år efter fotografens/illustratörens död. För fotografisk bild utan verkshöjd gäller upphovsrätten till dess femtio år har förflutit efter det år då bilden framställdes. Vad som är verkshöjd är en svår bedömningsfråga varför det oftast är säkrast att använda sig av den strängare bestämmelsen.
Om du kopierar av bilderna från ett annat medie, t.ex. en bok, gäller även upphovsrätten för boken.

Om du vill ha bilder på äldre konstverk måste du tänka på att även avfotograferingen är upphovsrättsligt skyddad. Det går ofta att köpa bilder på äldre konstverk med kopieringsrätt ifrån muséer.

Ovanstående är svenska regler. För bilder från andra länder tänk på att kontrollera vad som gäller i respektive land.

Om du får tillstånd att publicera någon annans bild ska upphovsmannen vara namngiven i din bok. Om det är flera bilder med olika upphovsmän ska läsaren förstå vem som skapat vilken bild. Namn bör anges även om upphovsrätten gått ut.

Bilder du själv skapat har du naturligtvis kopieringsrätten till. Ingen annan får publicera dem utan tillåtelse från dig.

Lagtexter om upphovsrätt hittar du regerings hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/1920

En mängd frågor och svar om upphovsrätt för bilder finns du på Bildleverantörernas hemsida: http://www.blf.se/fraga-blf/upphovsraett.html

Hitta bilder

Om du köper bilder från en bildbyrå kan du välja mellan hyrbilder och royaltyfria bilder.
   Hyrbilder har du begränsade rättigheter till, både vad gäller vad den används till och hur länge eller antal gånger.
   Royaltyfria bilder kan du hitta till ett lågt pris eller helt gratis. Du får oftast använda bilden till vad du vill och hur länge du vill, läs dock alltid igenom leverantörens villkor eftersom rättigheterna kan skilja sig åt. Du får ändra bilden men inte ta ny licensrätt på ett verk du skapat med hjälp av den, inte heller sälja den vidare. Du får inte exklusiv rätt till royaltyfria bilder, någon annan kan använda samma bild.

Tips på sidor att hitta bilder från, både fria eller mot betalning:

Wikipedia – den fria encyklopedien, och Wikipedia commons – bildarkiv. Wiki har massor av publiceringsfria bilder men du måste kontrollera vilka regler som gäller för varje enskild bild.
Fotoakuten Du får använda bilder från fotoakuten om du anger www.fotoakuten.se under bilden. Du kan även köpa loss bilden.
Freerange stock – royaltyfritt   
Stock.xchng – royaltyfritt, fotografen ska tillfrågas vid kommersiell användning
A digital dreamer  – royaltyfritt  
Istockphoto – varierande priser 
Corbis – cirka 100 till 500 kronor bilden  
Pixmac – cirka 10 till 30 kronor bilden