Författares Bokmaskin
Ordgruppen Ek. För.

Box 120 71
102 22 Stockholm

Besöksadress:
S:t Eriksgatan 10
08-785 03 85, 08-653 58 80
staff@bokmaskinen.se
www.bokmaskinen.se

Förlag som Bokmaskinen trycker åt:

Alidaförlaget HB
elisabet.ekstrand@telia.com
Amaryllis Media
Amaryllis Media ger ut böcker och informationsmaterial om Tibet, buddhism och mänskliga rättigheter.
www.amaryllis.se
Ars Interpres

www.arsint.com
Ediciones Taller Estocolmo
custha@hotmail.com
Ferling Ord & Bild
Ferling Ord & Bild är ett bokförlag och filmproduktionsföretag, som startades 2005. Företaget ägs av Jan-Eje Ferling, författare och filmproducent.
www.ferling.se
Finn-Kirja

Finn-Kirja är ett sverige-finskt författarförlag som grundades 1975 på initiativ av Föreningen för Sverigefinska Skribenter. Förlaget syftar till att trycka och utge skönlitteratur och andra verk som skrivits på finska i Sverige.
www.finn-kirja.com
Förlag SPLI

forlag@spli.se
Godoy media
Ett litet bokförlag med inriktning mot tvåspråkliga ord- och språkböcker på arabiska och svenska. Ordbokserien Michaels Lexikon är mest känd i Sverige och finns både från arabiska–svenska och från svenska–arabiska. Andra tvåspråkiga parlörer är bl.a. svensk-Rysk och svensk-Spansk. Vi har ett utvecklat samarbete med vårt systerbolag IFK Graphic & Design AB, ett antal dataprogram för PC och för Internet i form av ordböcker och språkböcker.
info@godoymedia.com www.godoymedia.com
Letranovel
Letranovel publica libros en español a los escritores noveles, se encarga de la corrección, la edición y la impresión del libro. También organiza el lanzamiento del libro, hace una página Web al escritor y le da la posibilidad de venta en la librería virtual.Letranovel publicerar spanska böcker åt enskilda författare och tar hand om korrekturläsning, redigering och tryck. Marknadsföring och försäljning sköts genom Letranovels webbplats.
editorial@letranovel.com 08-400 255 81
www.letranovel.com
Megilla-Förlaget

Hos Megilla-förlaget finner du ett spektrum av härlig judisk litteratur. Romaner och noveller. är du språkintresserad har vi läroböcker och ordbok på jiddisch. Vill du hellre bara sjunga, finns en sångbok på jiddisch.
www.megilla.se
Ordberoende förlag
ewa.akerlind@gmail.com
Omhassan Bokförlag

yussuf35@hotmail.com
Podium
Podium startades 1998 av Författarcentrum öst i syfte att verka för en bredare bokmarknad med hjälp av print-on-demandteknik. Böcker på minoritetsspråk, tvåspråkiga utgåvor, barnböcker och klassiker är exempel på utgivningen. Verksamheten bedrivs utan vinstintresse och med stöd från Statens kulturråd. Medlemmar i Författarcentrum kan ge ut sina böcker genom Podium Distribution.
www.podium.nu
PIKNIK bokförlag
forlag@piknik.sewww.piknik.se
Scansom Publishers
scansom@scansom.se
Senda förlag i Stockholm
fernandopmw@hotmail.com 

Korrekturläsare:

Lektörstjänst Forfattarcentrum Öst
Lektörstjänst är till för dig som vill ha ett proffessionellt och pålitligt omdöme om det du skrivit. Alla våra lektörer har lång erfarenhet av lektörsarbete från förlag eller liknande och är yrkesverksamma författare. Vi har lektörer inom alla genrer. Utöver lektörstjänsten erbjuder vi korrekturläsning.
Kontakt: Åsa Norlinder Tel: 08-611 58 06 www.forfattarrcentrum.se
Björn Gustavsson
Erfaren korrekturläsare/kritiker bistår gärna med lektörsomdömen, manusutveckling samt korrekturläsning. Även rena skrivprojekt intresserar mig. Synnerligen flexibel vad gäller arvode. Jag är fil.mag. och har 25 års erfarenhet av språkgranskning för bokförlag, tidningar och riksdag.
bjorn.gson@spray.se
Maria Veneke
Maria Veneke har sju års erfarenhet av korrekturläsning, språkgranskning, redaktörsarbete och lektörsomdömen åt både privatpersoner och förlag. Hon åtar sig att gå igenom ditt manus på det sätt du önskar och för gärna en dialog med dig under arbetets gång.
070-222 07 35
maria.veneke@gmail.com