Priser

Prislistan inkluderar
 • Ett provexemplar för godkännande
  innan tryck
 • Inlaga tryckt i svartvitt/gråskala på
  100 g Munken Print Cream (gultonat)
  eller 100 g Munken Lynx
 • Omslag i fyrfärg på 250 g kartong
 • Matt eller blankt omslagslaminat
 • Limbindning (mjuka pärmar), skärning
 • Lagstadgade pliktexemplar

 • För färgsidor i inlagan, högre sidantal, större upplaga eller bindning med flikar, skyddsomslag eller hårdpärm, begär offert.

  ISBN beställs utan kostnad från
  ISBN-centralen, Kungliga biblioteket: https://isbn.kb.se/

  Layout/sidbrytning:
  För hjälp med redigering beräknar vi offert för varje manus. Priset är beroende av antal sidor och bilder, tabeller, textformatering m.m.

  Betalningsvillkor
  Vi har som villkor att du betalar i förskott eller vid leverans. När originalen är godkända för tryck får du fakturan för hela jobbet.

Tryckpriser inkl. bindning A5 eller mindre:

Antal sid 30 ex 50 ex 100 ex 200 ex 300 ex 500 ex 700 ex 1000 ex
48 2 295 3 077 5 408 8 833 10 606 13 917 15 458 19 243
64 2 415 3 278 5 721 9 269 11 166 14 724 16 512 20 669
80 2 535 3 477 6 032 9 706 11 726 15 531 17 567 22 094
96 2 655 3 677 6 345 10 141 12 286 16 338 18 620 23 520
112 2 774 3 877 6 658 10 578 12 845 17 145 19 675 24 945
128 2 895 4 077 6 970 11 014 13 405 17 953 20 730 26 371
136 2 955 4 177 7 126 11 231 13 686 18 356 21 257 27 083
144 3 015 4 287 7 283 11 450 13 965 18 760 21 784 27 796
160 3 134 4 477 7 594 11 886 14 525 19 567 22 839 29 222
176 3 254 4 676 7 907 12 322 15 085 20 374 23 893 30 647
208 3 494 5 076 8 533 13 195 16 204 21 988 26 002 33 498
240 3 735 5 476 9 157 14 067 17 324 23 602 28 111 36 349
272 3 974 5 876 9 782 14 939 18 443 25 217 30 220 39 200
304 4 214 6 276 10 408 15 811 19 563 26 831 32 328 42 050
376 4 754 7 176 11 813 17 773 22 083 30 463 37 073 48 465
400 4 934 7 475 12 281 18 428 22 922 31 674 38 656 50 603
432 5 173 7 875 12 907 19 300 24 041 32 288 40 764 53 454

Tryckpriser inkl. bindning A4 ned till A5:

Antal sid 30 ex 50 ex 100 ex 200 ex 300 ex 500 ex 700 ex 1000 ex
48 2 339 3 151 5 624 9 267 11 256 15 000 16 974 21 411
80 2 608 3 599 6 393 10 428 12 809 17 337 20 094 25 706
96 2 742 3 823 6 779 11 008 13 587 18 506 21 655 27 854
128 3 011 4 272 7 548 12 169 15 139 20 842 24 775 32 150
144 3 146 4 496 7 933 12 750 15 916 22 011 26 335 34 298
160 3 280 4 720 8 318 13 330 16 992 23 179 27 895 36 445
208 3 684 5 393 9 472 15 072 19 022 26 683 32 576 42 889
272 4 222 6 289 11 011 17 394 22 127 31 357 38 816 51 480
Moms 6 % tillkommer på samtliga tryckpriser. Priserna förutsätter tryckfärdiga pdf-filer.

A5 = 148 x 210 mm (I skuret bokformat 146 x 206 mm)
A4 = 210 x 297 mm (I skuret bokformat 208 x 293 mm)