Priser

Prislistan inkluderar
 • Ett provexemplar för godkännande
  innan tryck
 • Inlaga tryckt i svartvitt/gråskala på
  100 g Munken Print Cream (gultonat)
  eller 100 g Munken Lynx
 • Omslag i fyrfärg på 250 g kartong
 • Matt eller blankt omslagslaminat
 • Limbindning (mjuka pärmar), skärning
 • Lagstadgade pliktexemplar

 • För färgsidor i inlagan, högre sidantal, större upplaga eller bindning med flikar, skyddsomslag eller hårdpärm, begär offert.

  ISBN beställs utan kostnad från
  ISBN-centralen, Kungliga biblioteket: https://isbn.kb.se/

  Layout/sidbrytning:
  För hjälp med redigering beräknar vi offert för varje manus. Priset är beroende av antal sidor och bilder, tabeller, textformatering m.m.

  Betalningsvillkor
  Vi har som villkor att du betalar i förskott eller vid leverans. När originalen är godkända för tryck får du fakturan för hela jobbet.

Tryckpriser inkl. bindning A5 eller mindre:

Antal sid 30 ex 50 ex 100 ex 200 ex 300 ex


48 2 392 3 208 5 637 9 208 11 055

64 2 518 3 417 5 963 9 662 11 639


80 2 642 3 625 6 288 10 117 12 223


96 2 768 3 833 6 614 10 571 12 807


112 2 892 4 042 6 940 11 026 13 390

128 3 017 4 250 7 266 11 481 13 973


136 3 080 4 354 7 428 11 707 14 266


144 3 143 4 459 7 592 11 935 14 557


160 3 267 4 667 7 916 12 390 15 140

176 3 392 4 874 8 242 12 844 15 724


208 3 642 5 291 8 894 13 754 16 890


240 3 893 5 708 9 545 14 663 18 058


272 4 143 6 125 10 197 15 572 19 225


304 4 392 6 542 10 849 16 481 20 392


376 4 956 7 480 12 314 18 526 23 018


400 5 143 7 792 12 802 19 209 23 893


432 5 392 8 209 13 454 20 118 25 060


Tryckpriser inkl. bindning A4 ned till A5:

Antal sid 30 ex 50 ex 100 ex 200 ex 300 ex


48 2 438 3 284 5 862 9 659 11 733


80 2 718 3 752 6 664 10 870 13 352


96 2 859 3 985 7 066 11 475 14 162


128 3 139 4 453 7 868 12 685 15 781


144 3 279 4 686 8 269 13 290 16 590


160 3 419 4 920 8 670 13 895 17 400


208 3 840 5 621 9 873 15 711 19 828


272 4 401 6 556 11 477 18 131 23 065


Moms 6 % tillkommer på samtliga tryckpriser. Priserna förutsätter tryckfärdiga pdf-filer.

A5 = 148 x 210 mm (I skuret bokformat 146 x 206 mm)
A4 = 210 x 297 mm (I skuret bokformat 208 x 293 mm)