Priser

Prislistan inkluderar
 • Ett provexemplar för godkännande innan tryck
 • Inlaga tryckt i svartvitt/gråskala på 100 g Munken Cream eller 115 g Arctic the Matt
 • Omslag i fyrfärg på 250 g Invercote Albato
 • Matt eller blankt omslagslaminat
 • Limbindning (mjuka pärmar), skärning
 • Lagstadgade pliktexemplar

 • För färgsidor i inlagan, högre sidantal, större upplaga eller bindning med flikar, skyddsomslag eller hårdpärm, begär offert.

  För upplagor över 300 ex kan du sänka priset genom att själv delta i det praktiska arbetet.

  (ISBN fås utan kostnad från Kungliga biblioteket: http://www.kb.se/isbn-centralen/isbn/ansokan-forlag-utgivare)

  Layout/sidbrytning:
  För hjälp med redigering räknar vi offert för varje manus. Priset är beroende av antal sidor och bilder, tabeller, textformatering m.m.

  Betalningsvillkor
  Vi har som villkor att du betalar i förskott. När originalen är godkända för tryck får du fakturan för hela jobbet.

Tryckpriser inkl. bindning A5 eller mindre:

Antal sid 30 ex 50 ex 100 ex 200 ex 300 ex 500 ex 700 ex 1000 ex
48 2 178 2 921 5 133 8 384 10 067 13 209 14 672 18 265
64 2 293 3 111 5 430 8 798 10 599 13 975 15 672 19 618
80 2 406 3 301 5 725 9 212 11 129 14 741 16 673 20 971
96 2 520 3 490 6 022 9 625 11 661 15 508 17 674 22 324
112 2 633 3 680 6 319 10 040 12 192 16 274 18 675 23 677
128 2 747 3 870 6 616 10 454 12 723 17 040 19 676 25 030
136 2 804 3 965 6 764 10 660 12 990 17 423 20 176 25 706
144 2 862 4 060 6 913 10 867 13 225 17 806 20 676 26 383
160 2 975 4 249 7 208 11 282 13 786 18 572 21 678 27 736
176 3 089 4 439 7 505 11 695 14 318 19 338 22 678 29 089
208 3 316 4 818 8 099 12 524 15 380 20 870 24 680 31 795
240 3 345 5 198 8 691 13 352 16 443 21 402 26 682 34 500
272 3 772 5 578 9 285 14 179 17 506 23 934 28 683 37 206
304 4 000 5 957 9 878 15 007 18 568 25 467 30 685 39 912
376 4 512 6 811 11 212 16 869 20 960 28 914 35 188 46 001
400 4 683 7 095 11 657 17 491 21 756 30 063 36 690 48 030
432 4 910 7 475 12 251 18 319 22 819 31 595 38 692 50 736

Tryckpriser inkl. bindning A4 ned till A5:

Antal sid 30 ex 50 ex 100 ex 200 ex 300 ex 500 ex 700 ex 1000 ex
48 2 220 2 990 5 338 8 795 10 684 14 237 16 111 20 322
80 2 475 3 416 6 068 9 897 12 158 16 445 19 072 24 399
96 2 603 3 629 6 434 10 448 12 896 17 565 20 554 26 438
128 2 858 4 054 7 165 11 551 14 370 19 783 23 516 30 516
144 2 986 4 267 7 530 12 102 15 107 20 891 24 996 32 554
160 3 114 4 480 7 895 12 653 15 844 22 000 26 447 34 592
208 3 497 5 118 8 990 14 306 18 054 25 327 30 920 40 709
272 4 007 5 970 10 451 16 510 21 002 29 763 36 842 48 862
Moms 6 % tillkommer på samtliga tryckpriser. Priserna förutsätter tryckfärdiga pdf-filer.

A5 = 148 x 210 mm (I skuret bokformat 146 x 206 mm)
A4 = 210 x 297 mm (I skuret bokformat 208 x 293 mm)