Eget förlag

Grundprincipen för utgivning som privatperson är att du ger ut på eget förlag, dvs du är din egen förläggare. Som egenförläggare är du ansvarig utgivare och står själv för försäljningen av dina böcker.

Vi på Bokmaskinen ger inga lektörsutlåtanden eller bestämmer om en bok ska ges ut. Vill du ha ett omdöme om din bok bör du istället vända dig till någon språkgranskare eller ett förlag.

Du behöver inte starta ett företag eller registrera dig någonstans för att ge ut dina böcker. Bokutgivningen kan betraktas som hobbyverksamhet eller näringsverksamhet beroende på vilket omfattning utgivningen har.

Skatteverket kan besvara frågor om inkomster och skatter. Det finns flera böcker som tar upp egenutgivning.
Upphovsrätt
Som författare är du upphovsman till din text och har ekonomiska och ideella rättigheter till den. Rättigheterna avser verket både i dess ursprungliga form och när det finns tillgängligt i ändrad form (såsom översättningar). Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död.
Upphovsrätten gäller alltid, även om du inte sätter ut någon copyright-text eller ©-tecken.
Vill du citera andra måste du ange textens upphovsman.

Läs mer om vad upphovsrätten innebär 
på riksdagens hemsida: