Layout

Vi kan hjälpa till med hela eller delar av formgivningen av din bok. Vi använder oss inte av färdiga mallar utan gör varje bok unik. Du får gärna vara med och ha synpunkter på hur du vill att boken ska se ut. Vi börjar med att ge dig några provsidor på inlagan samt ett kostnadsförslag.
När vi gjort färdigt sidbrytningen av boken får du hem ett exemplar att korrekturläsa innan vi går vidare.

Innan du lämnar in ditt dokument för layout/sidbrytning

Det är viktigt att olika typer av text skiljer sig från varandra såsom rubriker, löpande text, signaturer osv. Använd t.ex. fetmarkering, kursiv och olika storlek.

Bryt inte löpande text med en vagnretur (enter, return) utan låt raderna automatiskt »flöda» över till nästa rad. Ny rad gör du endast vid nytt stycke.

Om du använder mellanslag för att göra indrag i text; se till att det blir exakt lika många för samma typ av indrag, använd annars tab.

Hela inlagan ska helst sättas samma till en enda fil. Om du gör omslag ska detta ligga i en separat fil.

  • Klistra inte in bilder i dokumentet, skicka istället med dem som bild- filer. Markera på en pappersutskrift var de ska sättas in.
  • Lämna bildtexter i ett separat dokument.
  • Scanna bilder i 300 dpi.
  • Minska inte ned bildernas storlek för att de ska få plats på diskett eller kunna skickas på mail, prata först med oss.

Inskrift

Om du inte skrivit in ditt manus på dator kan vi hjälpa dig med inskrift. Alternativt kan du kostnadsfritt skriva in din text här på en av våra datorer.


Korrekturläsning

Det är du som har det slutliga ansvaret för korrekturläsning. Korrekturläs noga och rätta alla fel innan du kommer hit. Ändringar och rättelser i texten kostar extra efter att lämnat ditt manus.

Låt någon annan läsa
Det är lätt att bli blind för sin egen text eftersom hjärnan gärna läser vad den tänker. Låt gärna någon/några andra läsa boken. Du kan även lämna in texten till en professionell lektör eller korrekturläsare.

Korrekturläsare och lektörer

Lektörstjänst Författarcentrum Öst
Lektörstjänst är till för dig som vill ha ett professionellt och pålitligt omdöme om det du skrivit. Alla våra lektörer har lång erfarenhet av lektörsarbete från förlag eller liknande och är yrkesverksamma författare. Vi har lektörer inom alla genrer. Utöver lektörstjänsten erbjuder vi korrekturläsning.
Kontakt: Åsa Norlinder, tel: 08-611 58 06
asa.norlinder@forfattarcentrum.se
www.forfattarcentrum.se
Lektörtjänst och korrekturläsning
Arvid Svenske
Redigering av manus, bearbetning av texter för bättre struktur och flyt. Korrekturläsning och rättning av texter. Kontakta mig för ett kostnadsförslag.
arvid.svenske@gmail.com, 0706-882 12 90

Redaktörstjänster
Elin Engström och Anna Fredriksson
Vi redigerar manus, bearbetar texter grammatiskt och språkligt, anpassar texter vad gäller ordval och uttryck till olika målgrupper, faktagranskar och säkerställer att texter har bra flyt och tydliga resonemang. Vi skriver säljande baksidestexter.
Elin Engström, 073-813 12 61, skrivlinan@gmail.com
Anna Fredriksson, 070-792 96 27, ordomening@hotmail.com

Maria Hedström
Korrekturläsning och översättning till spanska med en magisterexamen i översättning från spanska till svenska och över tio års erfarenhet. De senaste åren har jag även korrekturläst och språkgranskat både översättningar och svenska romaner. Jag går noggrant igenom ditt manus och rättar språkfel samt ger förslag till ändringar rörande formuleringar och ordval så att texten blir idiomatisk. Jag är fullvärdig medlem av SFÖ (Sveriges facköversättarförening). vmartig@senefro.orgISBN
ISBN är ett standardnummer som tilldelas varje bok. Numret används för katalogisering t.ex. i databasen Libris som administreras av Kungliga Biblioteket.
Du skaffar själv ett nummer från Svenska ISBN-centralen. Gå in på https://isbn.kb.se/ och registrera dig som utgivare. Numret är kostnadsfritt.

I första hand ska ISBN tryckas i bokens inlaga, det brukar skrivas in på titelbladets baksida, under tryckortsuppgifterna. Helst bör numret även vara synligt utvändigt på omslagets baksida.

Exempel för tryckortsida i inlagan:
© Författarnamn, 20xx 
Foto: X X
Formgivning: X X
Tryck hos: Författares Bokmaskin, Stockholm 20xx 
ISBN 978-91-xxx-xxxx-x

EAN-kod
Av ISBN-numret kan vi tillverka en EAN-kod (streckkod) till omslagets baksida. Kostnadsfritt för böcker som görs hos oss.
Egen layout
Egen layout
Om du själv gjort sidbrytning och omslag lämnar du in färdiga original som PDF-filer, en för inlaga och en för omslag.

  • PDF-filen för inlagan ska vara enkelsidig (inte uppslag), i bokens skurna format utan skärmärken. Vi rekommenderar att alltid ha minst 18 mm i innermarginalen för att inte texten ska försvinna in i bokryggen.
  • PDF-filen för omslaget ska ha 5 mm utfall runtom (som man sedan skär bort). För att få ryggens mått, kontakta oss.
Kontakta oss om du behöver hjälp med att skapa en PDF-fil.

Mallar för Word
Om du själv vill sidbryta din bok i Word kan vi hjälpa till att göra en mall att jobba efter. Kontakta oss innan du börjar jobba med ditt manus så skapar vi en mall utifrån ditt manus.

Format
Du kan få vilket format som helst på din bok upp till A4. Priset kan skilja beroende på vilket format du väljer, se prislistan. Bra format för böcker är t.ex.:

135 x 206 mm, 125 x 200 mm, 110 x 177 mm.
Fackbok, lärobok: 170 x 240 mm. 

Efter skärning blir maxformatet för A5-tryck: 146x206 mm och för A4-tryck: 208x293 mm.

Utförligare hjälp med formgivning och typografi hittar du i vår broschyr Typografisk handledning som du kan ladda ner som pdf-fil. 

Ladda ner: Typografisk handledning